Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

ΠΩΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΩΝΙΚΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. 
10,5 / 14,5 ΜΜ 0,35 €
12,5 / 16,5 ΜΜ 0,41 €
14 / 18 ΜΜ 0,52 €
17 / 22 ΜΜ 0,85 €
18 / 24 ΜΜ 1,10 €
21 / 27 ΜΜ 1,45 €
23 / 29 ΜΜ  2,00 €
26 / 32 ΜΜ 2,35 €
29 / 35 ΜΜ 3,00 €
31 / 38 ΜΜ 3,95 €
36 / 44 ΜΜ 5,50 €
41 / 49 ΜΜ 7,20 €
47 / 55 ΜΜ 9,25 €
56 / 65 ΜΜ 14,80 €

 

 
 
 
 
Banner
Banner
Banner